Copyright © 2011 - Servicebureau West B.V. - Alle rechten voorbehouden                             Disclaimer

Administraties & Assurantiën Servicebureau West

“Hoeveel mag ik

       dit jaar belastingvrij    schenken....”

De basis is belangrijk

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie op te zetten, bij te houden en te bewaren. Tevens is het een belangrijke informatiebron voor bijvoorbeeld reserveringen, toekomstige investeringen en voor het behoud van overzicht. Met een goede administratie wordt vastgelegd wat er in uw onderneming gebeurt. Het vormt de basis voor uw aangiften.

Loonadministratie

Naast de financiële administratie verzorgt ons kantoor voor haar klanten ook de loonadministratie. Om aan uw werknemers en de belastingdienst de juiste gegevens voor de loonheffing te verstrekken is een goede loonadministratie van groot belang. Wij dienen periodiek de aangiften loonbelasting in, verstrekken salarisstroken en stellen arbeidsovereenkomsten op.

Onze diensten

Veelal ontbreekt het u aan tijd en/of kennis om uw administratie zelf te voeren en/of bij te werken. Wij zijn u hierbij graag van dienst. Onze werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit :


- periodiek verwerken van de financiële administratie

- Samenstellen van jaarstukken

- Fiscaal Advies en begeleiding

- Het doen en indienen van aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting en/of Vennootschapsbelasting

- Invullen van Aanvraagformulieren huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvang en voorlopige teruggaaf

- Bezwaarschriften en beroepschriften